مشاهده در سایت دانش بنیان

لیست پروژه های انجام شده توسط گروه مهندسی کنترل پژوهان پارت محور به شرح ذیل می باشد :·         تله متری  ایستگاه پمپاژ منزل آباد 

·        تله متری  ایستگاه پمپاژ امام علی (ع) ورودی آب از سد دوستی 

·        تله متری 13 نقطه حوضچه فشار شکن همراه با عملگر برقی

·        تله متری مخزن I2 با تغذیه از انرژی های تجدید پذیر بادی و خورشیدی

·        تله متری چاه ها و کنترل مخزن گلبهار

·        بهره برداری از تله متری کل آبفای مشهد در سال 90

·        بهره برداری از تله متری کل آبفای مشهد در سال 91 به صورت ترک تشریفات

·        بهره برداری از تله متری کل آبفای مشهد در سال 92 به صورت ترک تشریفات

·        ارتقا تابلو و نرم افزار کنترل پروژه تله متری جوادالائمه و قمر بنی هاشم شهرستان مشهد (85 نقطه) 

·        ساخت و نصب و راه اندازی و مانیتورینگ و تحلیل ارتعاشات لحظه ای 10 دستگاه الکتروپمپ

      .         تله متری 120 نقطه از شبکه فشار آبفای مشهد با استفاده از دیتالاگر

      .         نمایش آنلاین دستگاه کلرسنج مناطق مشهد با استفاده از دیتالاگر

      .         نمایش آنلاین پارامترهای کیفی آب منطقه 3 تهران با استفاده از CPP_SCADA

      .         تله متری 5 نقطه از مخازن و چاه ها ی آبفای فردیس کرج با استفاده از RTU

      .          اندازه گیری و نمایش آنلاین پارامترهای کیفی آب در شهرستان های خراسان شمالی ( 11 نقطه) با همکاری پادیاب تجهیز و استفاده از RTU

      .          اندازه گیری نمایش آنلاین وضعیت 50 عملگر برقی با استفاده از Positioner ساخت شرکت کنترل پژوهان پارت محور

      .          تله متری 6 چاه نیروگاه مشهد با استفاده از CPP_SCADA و HWT

      .          راه اندازی سیستم تله متری چاه های خیج و جماب با استفاده از PLC زیمنس

      .           اندازه گیری و نمایش آنلاین ارتعاشات 10 الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ امام علی (ع) با استفاده از لرزش سنج ساخت کنترل پژوهان پارت محور

      .           ارتقاء سیستم تله متری شبکه انتقال آب مخازن مشهد

      .            راه اندازی پروژه فشار شکن منطقه 3 شرکت آب و فاضلاب تهران بزرگ