مشاهده در سایت دانش بنیان

پنل های نمایشگر کالیبراسیون


در مخازن آب برای کنترل و اطلاع از میزان آب موجود در مخزن از سنسور (level meter) استفاده می شود.این سنسورها که از نوع التراسونیک می باشند با ارسال امواج به سطح آب و تحلیل موج برگشتی جریانی تولید می کنند که می توان براساس آن میزان آب را تشخیص داد.این سنسورها دارای خروجی جریان mA 4-20 می باشند. پنلهای نمایشگر باتوجه به جریان گرفته شده از سنسور ارتفاع آب موجود در مخزن را نمایش میدهند. این پنلها قابلیت نمونه برداری دقیق داشته و با آنالیز ورودی دریافت شده نمایش دقیقی از ارتفاع آب را در اختیار اپراتور قرار می دهد. قابلیت ارتقا جهت انتقال اطلاعات از بستر RS485 را داراست. این دستگاه برای سنسورهایی که صرفا برای ارتفاع 8m تنظیم می باشند قابلیت تنظیم هر ارتفاع دیگری را دارد.