مشاهده در سایت دانش بنیان


مبدل UART-ETH-WIFI


با گسترش روز افزون شبکه¬ اترنت و شبکه های داخلی بیسیم و همچنین گسترش صنعت، بستر TCP/IP یکی از گزینه های کم هزینه برای انتقال اطلاعات می¬باشد. از طرفی، اکثر کانالهای ارتباطی در صنعت RS232 و RS485 می¬باشد؛ بنابراین نیازمند محصولی هستیم که بدون تغییر در پیکربندی دستگاه های سریال سنتی، داده ها را در بستر TCP/IP انتقال دهد.
مبدل UART-ETH-WIFI ساخت شرکت کنترل پژوهان، مبدلی برای انتقال اطلاعات دستگاه های دارای پورت سریال RS232 از طریق شبکه می¬باشد. این دستگاه دارای یک پورت سریال RS232 و دو پورت اترنت است. همچنین طراحی با ابعاد کوچک، این دستگاه را مناسب برای کاربردهای صنعتی کرده است.