مشاهده در سایت دانش بنیان

ایزولاتور جریان


کانالهای ورودی کارتهای آنالوگ PLC ها و RTU ها در شرایط متعددی در شرایط غیر استاندارد قرار گرفته و ولتاژ و جریانهایی بیشتر از مقادیر نامی و مجاز به آنها اعمال می گردد که این پدیده موجب آسیب دیدن کارتها و تحمیل هزینه های سنگین می شود. به همین دلیل شرکت مهندسی کنترل پژوهان اقدام به ساخت دستگاه ایزولاتور جریان با چهار کانال مستقل ورودی/خروجی با دقت بسیار بالا و در نظر گرفتن حفاظتهای مختلف نموده است. بدین ترتیب علاوه بر افزایش ضریب امنیت سیستم، خسارتهای احتمالی ناشی از بروز خطا به میزان چشمگیری کاهش می یابد. با دریافت جریان 4-20 میلی آمپر در هریک از کانالهای ورودی این دستگاه، جریانی برابر با جریان ورودی و بصورت ایزوله در کانال متناظر خروجی ایجاد می گردد.

در مواردی لازم است یک سیگنال اندازه گیری از نوع جریان 4-20 میلی آمپر در دو سیستم مانیتوریگ در دسترس باشد، به دلیل اینکه سنسورهای اندازه گیری معمولا امپدانس محدودی را می توانند با جریان نامی خود تغذیه نمایند تغذیه دو دستگاه با یک جریان به صورت سری امکان پذیر نیست. ایزولاتور یک به دوی جریان ساخت شرکت مهندسی کنترل پژوهان، دارای یک ورودی جریان 4-20 میلی آمپر می باشد که علاوه بر فراهم آوردن ایزولاسیون مناسب بین سنسور و PLC، و افزایش درجه حفاظت و امنیت سیستم، دو خروجی برابر با جریان ورودی در اختیار کاربر قرار می دهد.