مشاهده در سایت دانش بنیان

سنسور موقعیت شفتاين سنسور موقعيت شفت را تشخيص داده  و نتيجه را  به صورت جريان 4 تا 20 ميلي آمپر به واحد كنترل ارسال مي كند .تنظیم حد بالا و پايين خروجی اين سيستم با دو پتانسيومتر قابل تنظيم است .

سهولت استفاده از این سنسور بدلیل طراحی قابل فهم و ساده و استفاده از آن به جای نمونه های خارجی یکی از مهمترین امتیازات این دستگاه به شمار می رود. قابلیت کانکت شدن با هر نوع ماشین دوار اعم از موتور و گیربکس و اینکودر و استپ موتور و ... را داراست. کلیه تجهیزات استفاده شده در این دستگاه تولید داخل بوده است که قایلیت تعمیر راحتتر و ساده تر را داراست.