مشاهده در سایت دانش بنیان

ایزولاتور مبدل RS422 به RS232


برخی از دستگاههای صنعتی برای ارتباط با سایر دستگاهها تنها دارای خروجی RS232 هستند. اما استفاده از RS232 برای فواصل بیش از 100 متر امکانپذیر نیست. اما مزیت آن قابلیت ارتباط دوطرفه است. تبدیل ارتباط RS232 به RS485، ارتباط را یک طرفه (Half Duplex ) خواهد کرد. برای رفع این نیاز شرکت کنترل پژوهان اقدام به ساخت مبدل و ایزولاتور RS422 به RS232 نموده است. این مبدلها همچنین موجب ایزولاسیون دستگاهها و پیشگیری از آسیب دیدگی ناشی از صاعقه هستند.