مشاهده در سایت دانش بنیان

di cardکارت DI (Digital Input) ساخت شرکت کنترل پژوهان دستگاهی با 16 ورودی دیجیتال است که می تواند اطلاعات کانالهای ورودی را که ولتاژ 0 یا 24 ولتهستند دریافت کرده و مقادیر آن را با ارتباط RS485  تحت پروتکل مدباس به RTU یا PLC ارسال کند. این دستگاه به دلیل مقاومت بسیار زیاد در مقابل نویز و همچنین با قابلیت نصب در تابلو، قابلیت تنظیم آدرس مدباس و نرخ تبادل اطلاعات (BaudRate)  بین 2400 تا 115200، و سایر حفاظتهای تعبیه شده در آن جایگزین مناسبی برای کارتهای گران قیمت و تحت تحریم ساخت کشورهای اروپایی است.