مشاهده در سایت دانش بنیان

(RTU (CPP_SCADA


شرکت کنترل پژوهان پارت محور با هدف بومی سازی فناوری های الکترونیک و تجهیزات کنترل صنعتی اقدام به ساخت RTU با قابلیت برنامه ریزی به زبانهای STL و Ladder نموده است. دستگاه CPP-RTUعلاوه بر داشتن 8 کانال ورودی دیجیتال، 6 ورودی آنالوگ و 5 خروجی دیجیتال، امکان توسعه تعداد ورودی ها و خروجی ها را با استفاده از بستر RS485 تحت پروتکل Modbusداراست. همچنین این دستگاه دارای یک PowerAnalyzer سه  فاز داخلی می باشد که به وسیله آن پارامترهای توان و انرژی را اندازه گیری می کند. قابلیت برنامه ریزی تحت زبانهای استاندارد به وسیله نرم افزار اختصاصی دستگاه که توسط تیم نرم افزاری شرکت کنترل پژوهان طراحی شده است از ویژگیهای منحصر به فرد این دستگاه است. دستگاه CPP-RTUدارای بسترهای ارتباطی RS232,RS485Ethernet,CANGPRS و SMSمی باشد.


مشخصات کلی دستگاه :