مشاهده در سایت دانش بنیان

I/O Cards

کارتهای DI/AI/DO به منظور قرائت ورودیهای دیجیتال و آنالوگ و ارسال فرمان به خروجی های دیجیتال توسط گروه طراحی و توسعه CPP طراحی شده است .
پشتیبانی این کارتها از پروتکل مدباس و دارا بودن خروجی RS485 امکان ارتباط آسان و کم هزینه آنها با هر دستگاه استاندارد از جمله PLC ها و RTU ها را میسر می سازد. به دلیل صرفه جویی در کارتهای IO و هزینه کابل کشی، این محصولات طرافداران بسیاری پیدا کرده است .  قابلیت تنظیم آدرس مدباس دستگاه و نرخ تبادل اطلاعات (Baud Rate) و قابلیت انتخاب نوع ورودیهای آنالوگ بین جریان 4 تا 20 میلی آمپر یا ولتاژ 0-10 از دیگر مزایای این دستگاه ها است.

AI Card

DI Card

DO Card