مشاهده در سایت دانش بنیان

ac analog expansion  • رنج ولتاژ تغذیه 36-12 ولت DC 
  • ارتباط با RTU از طریق پروتکل CAN
  • قابلیت اندازه گیری دامنه ولتاژ و جریان 3 فاز
  • قابلیت بررسی توالی فازها