مشاهده در سایت دانش بنیان

RTU EXPANSION MODULES


ماژول های expansion متنوع ساخت شرکت کنترل پژوهان با افزایش تعداد ورودی ها و خروجی های آنالوگ و دیجیتال توانسته است قابلیت های RTU را به صورت قابل ملاحظه ای افزایش دهد. همچنین ماژول های Ac Analog و Power Analyzer جهت اندازه گیری ولتاژ و جریان های سه فاز با ویژگی های منتوعی طراحی شده اند.     DO expansion modules 


 • رنج ولتاژ تغذیه 36-12 ولت DC ، 
 • ارتباط با RTU از طریق پروتکل CAN
 • 32 خروجی ترانزیستوری 12 ولت ، 3 آمپر     DI expansion modules 


 • رنج ولتاژ تغذیه 36-12 ولت DC ، 
 • ارتباط با RTU از طریق پروتکل CAN
 • 32 ورودی 0-24 ولت

 

    DIO expansion modules 


 • رنج ولتاژ تغذیه 36-12 ولت DC 
 • ارتباط با RTU از طریق پروتکل CAN
 • 16 ورودی دیجیتال 24~0  ولت
 • 16 خروجی دیجیتال رله ای 


   AI expansion modules 


 • رنج ولتاژ تغذیه 36-12 ولت DC 
 • ارتباط با RTU از طریق پروتکل CAN
 • دو کاناله
 •  10 ~0 ولت و یا 20-4 میلی آمپر


     AC Analog expansion modules 


 • رنج ولتاژ تغذیه 36-12 ولت DC 
 • ارتباط با RTU از طریق پروتکل CAN
 • قابلیت اندازه گیری دامنه ولتاژ و جریان 3 فاز
 • قابلیت بررسی توالی فازها 

   Power Analyzer expansion modules 


 • رنج ولتاژ تغذیه 36-12 ولت DC 
 • ارتباط با RTU از طریق پروتکل CAN
 • قابلیت اندازه گیری ولتاژ، جریان، توان حقیقی، توان ظاهری، توان راکتیو و ضریب توان