مشاهده در سایت دانش بنیان

power analyzer expansion


 


  • رنج ولتاژ تغذیه 36-12 ولت DC 
  • ارتباط با RTU از طریق پروتکل CAN
  • قابلیت اندازه گیری ولتاژ، جریان، توان حقیقی، توان ظاهری، توان راکتیو و ضریب توان