مشاهده در سایت دانش بنیان

مبدل RS485 به RS232


بسیاری از دستگاههای صنعتی برای ارتباط با سایر دستگاهها تنها دارای خروجی RS485 هستند. این انتخاب به دلیل قابلیت استفاده از ارتباط سریال RS485 در فواصل دور تا 1000 متر و نیز ارتباط چندین دستگاه با هم صورت گرفته است. اما کامپیوترها و پورتهای COM دارای خروجی RS232 هستند. به علاوه در مواردی خروجی RS485 سیستمهای PLC,RTU اشغال یا معیوب است، با استفاده از مبدل RS485 به RS232 می توان در هزینه تعویض یک CPU صرفه جویی کرد و آزادی عمل بیشتری در ارتباط سریال داشت.