مشاهده در سایت دانش بنیان

do card
کارتDO (Digital Output)ساخت شرکت کنترل پژوهان دستگاهی با 16 خروجی دیجیتال است که می تواند وضعیت کانالهای خروجی را که به صورت NO-COMرله های سه آمپر هستند را با ارتباطRS485 تحت پروتکل مدباس توسطRTUیا PLC کنترل کند. این دستگاه به دلیل مقاومت بسیار زیاد در مقابل نویز و همچنین با قابلیت نصب در تابلو، قابلیت تنظیم آدرس مدباس و نرخ تبادل اطلاعات(BaudRate) بین 2400 تا 115200 و سایر حفاظتهای تعبیه شده در آن جایگزین مناسبی برای کارتهای گران قیمت و تحت تحریم ساخت کشورهای اروپایی است.