مشاهده در سایت دانش بنیان

dio expansion

   • رنج ولتاژ تغذیه 36-12 ولت DC 
  • ارتباط با RTU از طریق پروتکل CAN
  • 16 ورودی دیجیتال 24~0  ولت
  • 16 خروجی دیجیتال رله ای