مشاهده در سایت دانش بنیان

سنسور دما و رطوبت


دستگاه مذکور جهت اندازه گیری مقادیر دما و رطوبت محیط طراحی شده است. دقت اندازه گیری برای رطوبت 0.1% و برای دما 0.1 درجه سانتی گراد می باشد. قابلیت نمایش دما بین 40- تا 80 سانتی گراد و رطوبت بین 0 تا 9/99 درصد است. این دستگاه خروجی جریان بین 4 تا 20 میلی آمپر تولید می کند. و توانایی برقراری ارتباط از طریق پروتکل CAN را داراست.

مجموع سنسور و دیتالاگر می تواند وسایل سرمایشی و گرمایشی مورد نظر کاربر را خاموش و روشن کند.(در تمام بازه قابل اندازه گیری) Alarm به صورت SMS و نمایش در سرور می باشد.