مشاهده در سایت دانش بنیان


راه اندازی پروژه فشار شکن منطقه 3 شرکت آب و فاضلاب تهران بزرگ


به منظور تنظبم دقیق فشار و همچنین بستن کامل شیر به منظور جلوگیری از شکستن خطوط در شب به علت فشار استاتیک، استفاده از کنترل کننده فشار اتوماتیک در خطوط انتقال آب کاملا ضرورری است. 

در این پروژه  عملگرقدیمی از روی شیر فشار شکن باز و موتور هوشمند کنترل شیر فشار شکن درمحل نصب گردید. بااستفاده از این موتور هوشمند جهت کنترل فشار خروجی خط میزان کابل مورد استفاده کاهش یافته است ، زیرا  تمامی مقادیر آنالوگ و دیجیتال موجود در حوضچه به دستگاه کنترل متصل شده و پس از پردازش از طریق بستر ارتباطی RS485 به rtu منتقل میشود.  همچنین با استفاده از این کنترلگر میتوان فشار خروجی خط را به طور اتوماتیک روی مقدار مورد نظر تنظیم کرد.به این صورت که با وارد کردن عدد فشار درخواستی از طریق HMI ویا نرم افزار مانیتورینگ- کنترلگر با گردش در جهت صحیح رسیدن به فشار مورد نظر فشار خروجی را تنظیم خواهد کرد.