مشاهده در سایت دانش بنیان


تله متری ایستگاه پمپاژ امام علی (ع) ورودی آب از سد دوستی


ایستگاه پمپاژ امام علی (ع) - ایستگاه B3 بزرگترین ایستگاه پمپاژ شهر مشهد بوده و آب ورودی از سد دوستی را به پهنه های (D,E,F,I,Q) پمپاژ می نماید . این ایستگاه دارای 10 عدد پمپ بوده و 2 مخزن دارد برای جلوگیری از ضربات قوچ که در موقع خاموش شدن پمپ و همچنین برای جلوگیری از وارد شدن فشار به داخل شبکه انتقال آب و نیز بالا بردن عمر پمپ و الکتروموتور در برنامه نرم افزاری موجود در محل ایستگاه الگوریتمی هوشمند نگاشته شده است . این ایستگاه دارای 10 عدد پمپ ، 32 عدد شیر و عملگر کنترلی، سنسور دمای الکتروموتورها ، فشار های قبل و بعد عملگر ، دبی سنج ، کلرسنج ، سطح مایع ، فشار سنج تانک ، مقادیر الکتریکی مخصوص هر الکتروپمپ و مصرف کلی ایستگاه با استفاده از 12 عدد Power Analyzer، بستر ارتباطی VPN(خط دیتا) ، UHF ، GPRS و GSM می باشد .

در این پروژه، کنترل ورودی و خروجی توسط RTU بوده و تعداد این ورودی و خروجی ها عبارتند از : ورودی های آنالوگ 20-4 میلی آمپر و  440 عدد ورودی و خروجی دیجیتال .