مشاهده در سایت دانش بنیان

توسط   / یکشنبه، 26 بهمن 1393 / انتشار در  اخبار رونمایی از دستگاه های AO Master و AI Slave ساخت شرکت کنترل پژوهاندستگاه AO MASTER ساخت شرکت کنترل پژوهان دستگاهی با 10خروجی آنالوگ 10 بیتی است که می تواند اطلاعات آنالوگ های ورودی ( 4 تا 20 میلی آمپر ) متصل به دستگاه AISLAVEبا پروتکل ModBus برروی TCP/ IP و با هر بستر ارتباطی را دریافت کرده و مقادیر آن را به صورت آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر بهRTU یا PLC ارسال کند .از دیگرقابلیت های این دستگاه نمایش مقادیر جریان بر روی نمایشگر داخلی است . این دستگاه بر حسب نیاز برای انتقال اطلاعات مقادیر آنالوگ در فواصل دور و با دقت بالا استفاده می شود که کاربرد های بسیار زیادی دارد .
دستگاه AISLAVE ساخت شرکت کنترل پژوهان دستگاهی با 6ورودی آنالوگ 12 بیتی است که می تواند اطلاعات آنالوگ های ورودی ( 4 تا 20 میلی آمپر ) را با پروتکل ModBus برروی TCP/ IPو با هر بستر ارتباطی ارسال کند (امکان تغییر آدرسModBus بر روی این دستگاه وجود دارد ) این اطلاعات میتواند توسط دستگاه AO MASTER دریافت شده و به صورت آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر بهRTU یا PLC ارسال کند . این دستگاه بر حسب نیاز برای انتقال اطلاعات مقادیر آنالوگ در فواصل دور و با دقت بالا استفاده می شود که کاربرد های بسیار زیادی دارد.پاسخ دهید